Schronisko dla zwierząt Reks w Kołobrzegu

KONTROLA NIK W SCHRONISKU

Od dnia 28 września 2017 r. do 23 listopada 2017 r. odbywała się w Schronisku Dla Zwierząt w Kołobrzegu kontrola Najwyższej Izby Kontroli (Delegatura Szczecin).
W działalności naszego schroniska, w zakresie dotyczącym kontroli,
NIK NIE STWIERDZIŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
wobec czego Najwyższa Izba Kontroli
nie sformułowała wniosków.
NIK stwierdziła m.in.
Że organizacja pracy schroniska zawarta została w Regulaminie, i że Regulamin określa zadania schroniska w sposób analogiczny do treści zawartych umów z Gminami.
Że umowy z Gminami gwarantują Gminie prawo kontroli w zakresie realizaji zadań wynikających z zawartych umów.
Że w schronisku codziennie przez 2 godziny przebywa lekarz weterynarii, do którego zadań należy m.in.diagnozowanie i leczenie chorych zwierząt, przegląd kondycji zwierząt, reagowanie na niepokojące objawy, szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym u młodych zwierząt, oraz przeciwko wściekliźnie,
oraz wykonywanie u dorosłych kotów testów krwi na nosicielstwo chorób wirusowych.
Że usypianie zwierząt (eutanazja) może być dokonywana tylko w ostateczności i po wspólnie podjętej decyzji weterynarza ze zleceniodawcą (Prezesem REKSa).
Stwierdzono, że opłaty za usługi weterynaryjne są terminowo regulowane przez Stowarzyszenie REKS.
NIK ustalił,
że zawarte z lekarzem weterynarii umowy zapewniają właściwą opiekę medyczną nad zwierzętami w schronisku.
NIK stwierdził,
że książka kontroli weterynaryjnej nie zawierała uwag.
NIK stwierdził,
że w kontrolowanym okresie, czyli w latach 2015-2017
nie wykonywano w schronisku usypiania ślepych miotów.
NIK przyjął do wiadomości,
że wyznawana przez Stowarzyszenie REKS „zasada życia” dopuszcza odchowywanie ślepych miotów przez Stowarzyszenie REKS.
NIK ustalił,
że w 2016 i I połowie 2017 r. nie było ze strony PIW sformułowanych wniosków pokontrolnych.

W działalności naszego schroniska, w zakresie dotyczącym kontroli,
NIK NIE STWIERDZIŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
wobec czego Najwyższa Izba Kontroli
nie sformułowała wniosków.