Schronisko dla zwierząt Reks w Kołobrzegu

Podsumowanie roku 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015

Dobiegł końca rok kalendarzowy 2015 rok i jest to dobry czas na jego podsumowanie w kontekście schroniska i zwierzaków.
Uznaliśmy że ten rok 2015, był pod wieloma względami rokiem najlepszym od 8 lat, bo zaprocentował w wiele korzyści dla zwierzaków.
Przede wszystkim Stowarzyszeniu REKS- administratorowi- udało się zrealizować w schronisku wszystkie inwestycje, które mieliśmy dla schroniska zaplanowane już 2013 r.
Pieniądze na zamierzony cel były skrzętnie gromadzone w 2014 r. z myślą o tym, aby plan inwestycji realizować od początku 2015 r.
Bowiem przy naszym budżecie większych remontów i modernizacji w schronisku nie da się robić tzw. z doskoku. Trzeba je planować ze sporym wyprzedzeniem , aby na ten cel zgromadzić pieniądze i ustalić czas i zakres wykonywania prac z daną firmą zewnętrzną, która ma to wykonywać. Wszystko poszło zgodnie z planem.
Udało się więc w 2015 r. wykonać dodatkowych kilka boksów z wybiegami dla psów. Zgromadzone w 2014 r. środki pozwoliły w 2015 r. na generalne wyremontowanie wszystkich psich bud w schronisku, oraz dorobiliśmy wiele nowych bud- prace te wykonała częściowo firma dekarska z którą wcześniej w tym celu zawarliśmy Umowę, a częściowo pracownicy zatrudnieni na tzw. „Umowę o dzieło”.
W nowe, ocieplane budy została też wyposażona na początku 2015 r. ogromna hala podzielona na kilkanaście dużych boksów dla psów, a grodzenia boksów na tej hali zostały przez nas generalnie wyremontowane.
Na terenie schroniska postawiliśmy w 2015 r. kilka osobnych boksów przeznaczonych do umieszczania w nich psów agresywnych, aby były odizolowane od innych psów i im nie zagrażały.
Koszt stawiania nowych boksów wraz z grodzeniami, zadaszeniami, z wybiegami- był bardzo duży.
Poza tym w 2015 r. po raz pierwszy od czasu jak prowadzimy schronisko (od 2007r.), udało się nam zgromadzić pieniądze na remont wnętrza kociarni zewnętrznej schroniska, bardzo już nadwerężonej „zębem” czasu.
Kociarnia schroniska to jest dawny barak socjalny składający się z kilku osobnych pomieszczeń z dorobionymi przez nas ogródkami otoczonymi wolierą. Przez kilka lat ten barak był przez Stowarzyszenie REKS dzierżawiony na potrzeby schroniska od „Wodociągów”. W 2014 r. barak stanowiący kociarnię schroniska został przez REKSa odkupiony od „Wodociągów”. Przejęcie baraku na własność przez stowarzyszenie pozwoliło zaplanować finanse na remont wewnątrz pomieszczeń i został on wykonany zgodnie z planem- barak nie będzie już przemarzał i przeciekał. Kociarnia nie wygląda na zewnątrz może zbyt „pięknie”, ale naprawdę daje schroniskowym kotom godziwe schronienie na kolejnych wiele lat.
Wszystkie wyżej wymienione inwestycje to było spore przedsięwzięcie finansowe , dlatego było rozciągnięte w czasie.

W 2015 r. dużo zmieniło się w schronisku również pod względem dobrze procentujących sposobów promowania psów do adopcji.
Jeszcze bowiem rok czy dwa lata temu nikt w Polsce nie słyszał o wyprowadzaniu przez wolontariuszy psów schroniskowych na spacery poza obiekt schroniska- nie było po prostu takiej „mody” !
Nie było w poprzednich latach w schroniskach „mody” na robienie imprez z udziałem psów schroniskowych.
To są całkiem niedawne, nowe pomysły, które gdy okazały się skuteczne, natychmiast zostały rozpowszechnione i podchwycone przez schroniska w Polsce.
Np. pomysł na organizowanie „Biegu na 6 łap” nasze schronisko przejęło w 2015 r. jako wtedy zaledwie czwarte w Polsce !, zaraz po kilku największych miastach !
Dzisiaj takie imprezy są już udziałem kilkudziesięciu schronisk w Polsce.
Udało się pod względem organizacyjnym umożliwić naszym psom schroniskowym branie udziału w „Dogtrekkingach”.
Dobrze procentuje promocja schroniska i zwierzaków poprzez organizowanie Dni Otwartych schroniska podczas obchodów wszystkich światowych Dni Zwierząt.
Takie imprezy i akcje wspaniale promują schroniskowe psy do adopcji. Widząc w tym wielką szansę dla zwierzaków na własny dom, REKS wyszedł naprzeciw wszystkim inicjatywom sprzyjającym temu celowi, ciesząc się, że nastała w Polsce tzw. moda na jeszcze do niedawna nieznane sposoby promowania zwierzaków schroniskowych !
Prawdziwy boom pod tym względem zaczął się w naszym schronisku, gdy pojawiły się osoby chętne w ramach wolontariatu uczestniczyć w życiu schroniska i intensywnie promować psy do adopcji wykorzystując wszelkie możliwe sposoby i pomysły.
Osoby te otrzymały na to całkowitą akceptację administratora.
Tym sposobem do schroniska weszło w 2015 r. z różnoraką pomocą 160 wolontariuszy, czyli osób kochających zwierzaki, osób, którym zależy aby pomagać.
Również z inicjatywy wolontariuszy powstało w 2015 r. na portalu Facebook ( cieszącym się największą popularnością pod względem uczestnictwa Internautów ) kilka profilów mających na celu promowanie psów naszego schroniska do adopcji,a także za ich inicjatywą nasze schronisko promują lokalne media !
Te inicjatywy zaowocowały wzmożonym zainteresowaniem naszym schroniskiem i zwierzakami, co spowodowało ogromny wzrost ilości psów oddawanych w 2015 r. do adopcji Emotikon smile .
Rolą administratora jest dbałość o powierzone dobro i uważamy, że się wywiązujemy najlepiej jak to możliwe.
Natomiast rolą wolontariuszy jest pomaganie i trzeba mocno podkreślić, że w 2015 r. wolontariusze bardzo pomogli schronisku również np. w zaopatrzeniu psów w wygodne, piękne budy, w legowiska, ale przede wszystkim przyczynili się do promowania psów do adopcji i dzięki ich aktywności ilość adopcji wręcz się potroiła !
Koniec roku zamykamy w schronisku wynikami ze wszech miar bardzo zadowalającymi i z nadzieją, że z czasem będzie tylko coraz lepiej, bo możliwości są coraz większe.
Warunki w jakich przyszło nam w Kołobrzegu prowadzić schronisko są od początku niezwykle trudne, ale dobrych chęci do pokonywania przeszkód nie brakuje, a efekty wspólnej pracy- naszej i wolontariuszy -widać i trzymamy kciuki, aby w 2016 r. udało się nam jeszcze lepiej i więcej – dla dobra schroniska i naszych zwierzaków.

Zdjęcie użytkownika Schronisko Dla Zwierząt REKS w Kołobrzegu.