Schronisko dla zwierząt Reks w Kołobrzegu

ZP „REGINA”

     Naszym największym i najwierniejszym od lat

                                    DARCZYŃCĄ 

         jest Pani Edyta – właścicielka ZP „REGINA”.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za kolejną wysoką wpłatę na nasze konto.

Dziękujemy też wszystkim wpłacającym co miesiąc na nasze konto bankowe. Szczególnie Państwu Maj i p.Małgorzacie z ul. Łużyciej w Kołobrzegu.