Schronisko dla zwierząt Reks w Kołobrzegu

PODZIĘKOWANIE ZA ODPISY Z 1% PODATKU

Serdecznie dziękujemy za dary w postaci odpisów z 1%.

Do końca lipca otrzymaliśmy 46 000 zł.

Środki te przeznaczymy na leczenie weterynaryjne i karmę dla zwierząt

Dzięki temu będzie więcej pozostałych pieniędzy na remonty i polepszanie warunków bytowych zwierząt.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i pozytywną ocenę naszych działań na rzecz zwierząt.

Zarząd  Stowarzyszenia REKS i pracownicy Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu.